Linkit

Dáidda ja kultuvrra

Taide ja kulttuuri

Art and culture

Dáhpáhusat, doalut ja festiválat

Tapahtumia ja festivaaleja

Events and festivals

Gielddat ja gilit

Kunnat ja kylät

Communities and villages

Kävijöitä 

28.3.2011

jälkeen

customisable counter

Skuvlejumi

Koulutusta

Education

Sámediggit

Saamelaiskäräjät

Sámi parliaments

Sámi váikkuhus

Saamelaisvaikuttaminen

Sámi politics and influence

Boazodoallu

Porotalous

Reindeer husbandry

Sámi searvvit

Saamelaisyhdistyksiä

Sámi associations

Ođđasat

Uutisia

News

Álgoálbmogat

Alkuperäiskansat

Indigenous peoples

Sápmelaččat miehtá máilmmi

Saamelaiset maailmalla

The Sámi far away from Sápmi

Eará

Muuta

More